Home » Members » Bruno

Bruno

Bruno spielt Tambourim, leitet Tambourims, Terceiras. Geiler Breakkomponist 😉

EN

Bruno comes from Rio de Janeiro, from its biggest favela, Rocinha, where he was born and raised.

Through his father who plays all bateria instruments, he was contaminated early with the samba passion.

He started playing with his father at home and soon began rehearsing with his favorite instrument, the tamborim at G.R.E.S. Acadêmicos da Rocinha. In 2002 he paraded for the first time for G.R.E.S. Acadêmicos da Rocinha and G.R.E.S. São Clemente. Since then he has left his footsteps in most of the Rio samba schools and worked as a tamborim director for three of them.

PL

Bruno urodził się i wychował w największej favelaRio de Janeiro – Rocinha.

Dzięki Ojcu, który grał na wszystkich instrumentachbateria, szybko zaraził się miłością do samby.

Zaczynał od wspólnej gry w domu z Ojcem, by szybko zacząć grać na swoim ulubionym instrumencie – tamborimie – w szkole G.R.E.S. Acadêmicos da Rocinha.

Po raz pierwszy w karnawale paradował w 2002 ze szkołami G.R.E.S. Acadêmicos da Rocinha i G.R.E.S. São Clemente. Od tego czasu zaznaczył swój ślad w większości szkół samby w Rio, i pracował jako dyrektor sekcji tamborim w trzech z nich.